دایره المعارف بزرگ تبریز

نسخه‌ی کامل: جمعیت استان در سال 1345
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در سال 1345 جمعیت استان 3.307.558 نفر بود
یادی از سرزمین آذربایجان ، بهروز خاماچی ، تبریز ، 1352 ، ص 4
لینک مرجع