P30-ART

لینک ورود


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 2,047
موضوع‌ها: 1,981
اعضا: 282
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 1.12
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 1.08
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.15
تعداد ارسال‌های هر عضو: 7.26
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.03
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: kamkidaghmiyabi
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 5.32%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: دفتر شعر «وحید خانمحمدی» (با 258 ارسال , 258 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
خانه شیخ محمد خیابانی (0 پاسخ)
وصیتنامه شهید علی تجلایی (0 پاسخ)
وضیتنامه شهید حمید باکری (0 پاسخ)
سردار شهید:یوسف نساجی متین (0 پاسخ)
سردارشهید:حسن زنده دل (0 پاسخ)
سردار شهید:ناصر حق شناس (0 پاسخ)
سردار شهید:قادر طهماسبی (0 پاسخ)
سردار شهید:حجت فتوره چی (0 پاسخ)
سردار شهید:حبیب پاشایی (0 پاسخ)
سردار شهید:رحیم نصیری (0 پاسخ)
سردار شهید رحمت الله اوهانی زنوز (0 پاسخ)
سردار شهید اکبر آشتاب (0 پاسخ)
سردار شهید نادر برپور (0 پاسخ)
وصیتنامه شهید مرتضی یاغچیان (0 پاسخ)
وصیتنامه شهید حسن شفیع زاده (0 پاسخ)
تبریز قدیم (1,997 بازدید)
نقشه شهری تبریز (1,314 بازدید)
کاشی شکسته (1,139 بازدید)
برجهای مسکونی آسمان تبریز (919 بازدید)
الف (822 بازدید)
فهرست روستاهای شهرستان تبريز (799 بازدید)
گزارشی از شهرک ویلایی طلاب تبریز (703 بازدید)
خلاصه ای کوتاه از تاریخچه تبریز (697 بازدید)
شادروان کریم احمدپور (589 بازدید)
خیابان 17 شهریور ، مهمترین خیابان پزشکی تبریز (525 بازدید)
تبریز پایتخت آجیل ایران (520 بازدید)
افتتاح آزمایشی لاله پارک و فان تایم (499 بازدید)
چرم سازی خسروی (497 بازدید)
سوغات تبریز (480 بازدید)
پ (474 بازدید)


1